Precedent Documentatie & Registratie - Disclaimer

Predore wordt gehuisvest door Veiligwonen.nl.

   

Disclaimer

VEILIGWONEN.NL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de PREDORE-website.

Het auteursrecht van PREDORE (het gedachtengoed, de database en verder alle pagina's vallend binnen het domein www.veiligwonen.nl/predore) berust bij dr. ir. Rob A. J. van der Bijl (RVDB, Amsterdam). Alle rechten van gelinkte sites (namen en -logo's, alsmede gerelateerde teksten, beelden en andere vormen van media) berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van der Bijl informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar PREDORE wordt aangemoedigd. Bij voorkeur als volgt: http://www.veiligwonen.nl/predore

Correspondentie richten aan de webmaster.